Polityka plików cookies obowiązująca w  serwisie Paper Horses

 1. W ramach funkcjonowania serwisu Paper Horses są pobierane w sposób automatyczny oraz przetwarzane informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Zgodnie z treścią art. 173 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne, poprzez pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) rozumie się dane informatyczne, które przechowuje się w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu.  Wyżej opisane dane są oznaczone unikalnym numerem i dotyczą nazwy strony internetowej, z której pochodzą oraz czasu przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu. Dane te są niezbędne bądź użyteczne przy korzystaniu ze stron internetowych serwisu Paper Horses.
 3. Operatorem serwisu Paper Horses, zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies i uzyskującym do nich dostęp jest Cyfrada Joanna Magiera zarejestrowana pod adresem ul. Młynarska 19/25, 05-500 Piaseczno, adres e-mail: kontakt@cyfrada.pl
 4. Celem wykorzystywania plików cookies jest:
  a.  zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników korzystających z serwisu,
  b.  zapamiętania czy dany użytkownik wyraził określoną zgodę bądź też jej nie wyraził,
  c.  monitorowania zachowania użytkowników w serwisie przez Google Analytics.
  d.  zapisywanie ustawień użytkowników serwisu.
 5. Serwis Paper Horses wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
  a.  sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
  b.  stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 6. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza zapisywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Zmiana ustawień w tym zakresie należy do wyłącznych kompetencji Użytkowników serwisu Paper Horses. Mogą jej dokonać w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki internetowej, w szczególności poprzez wybór opcji wyświetlenia informacji o każdorazowym umieszczeniu plików cookies w urządzeniu Użytkownika lub poprzez blokadę obsługi plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi wskazanych wyżej danych informatycznych dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 7. Zastosowanie częściowej lub pełnej blokady stosowania plików cookies może ograniczyć dostępność usług oferowanych w ramach usług serwisu Paper Horses.
 8. Dane informatyczne zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkowników serwisu mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z operatorem serwisu Paper Horses, w celu realizacji zleceń analitycznych, reklamowych i marketingowych.