Wszystkie wzory graficzne oferowane przez Paper Horses, zarówno publikowane w postaci elektronicznej jak drukowane na papierze, płótnie i innych materiałach, chronione są prawami autorskimi na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (publikator: Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 666).

Ochrona praw autorskich obowiązuje na całym świecie i jest regulowana międzynarodowymi traktatami.