1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług formularza kontaktowego i formularza zamówienia poprzez serwis Paper Horses.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma Katarzyna Dippel, ul. Grodziska 43/2
  05-840 Brwinów, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5341982662, REGON 381504410.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, w tym z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  b. poprzez gromadzenie plików “cookies” (patrz polityka plików cookies).
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi zamówienia.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom lub podmiotom trzecim w celach innych, niż wynikających z potrzeby obsługi zamówienia.
 9. Dane adresowe potrzebne do dostawy zamówienia przekazujemy firmie kurierskiej. Dane niezbędne do przygotowania faktur przetwarzana są przez serwis księgowy. Współpracujący z nami partnerzy przedstawili politykę bezpieczeństwa zgodną z wymogami RODO.
 10. Do przekazanych w formularzu przetwarzanych danych osobowych przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta w szczególności ma prawo do:
  – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  – żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
  – żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych w zakresie numeru telefonu oraz adresu e-mail,
  – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  – przenoszenia swoich danych osobowych,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt pocztą elektroniczną na adres sklep@paperhorses.pl lub pocztą tradycyjną na dane wskazane w pkt 2.

 11. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu dostarczenia i rozliczenia zamówienia. W przypadku udzielenia zgody na otrzymywanie newslettera drogą elektroniczną – podany adres e-mail będzie przetwarzany w okresie świadczenia usługi dostarczania newslettera, jednak nie dłużej niż do zażądania usunięcia z listy podanego adresu e-mail.
 12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis Paper Horses. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 14. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce KONTAKT.